Wawrzkowicz Marian

Wawrzkowicz Marian
Data urodzenia:
1902-01-25 Jarosław
Data śmierci:
1978-04-12 Anglia

śpiewak, aktor, dyrektor teatru;

Właściwie Stanisław Ma­rian Wawrzkowicz. Był synem Stani­sława W. i Tekli z Sikorów, mężem Kazimiery Horbowskiej. W Krakowie ukończył szkołę średnią. W 1916-17 służył w Legionach Pol., w 1917-18 w POW; był ranny. Studiował (krótko) historię sztuki na Uniw. Warszawskim. De­biutował w 1920 w wil. T. Lutnia i do kwietnia 1923 występował w zespole opery i operetki w T. Wielkim na Pohulance, najczęściej w drugoplano­wych partiach operetkowych i operowych, a także jako Manrico (Trubadur). Następnie przeniósł się do Warszawy i od kwietnia 1923 występował w operetkowym T. Nowym, a w sez. 1923/24 w t. Operetka Wodewil. W sez. 1924/25 i 1925/26 był w zespole Krak. Operetki Nowości. W lecie 1925 występował w Krynicy z grupą aktorów warsz. T. Nowości pod kier. W. Szczawińskiego. Na wiosnę 1926 wrócił do Warszawy i śpiewał w zespole kabaretu Qui Pro Quo. W sez. 1926/27 i 1927/28 występował w T. Miejskich we Lwowie; równocześnie na wiosnę i jesienią 1927 brał udział w objazdach krak. t. Nowości pod kier. T. Pilarskiego (Tarnów, Kowel, Równe, Brody, Chełm, Przemyśl). W listopadzie 1927 grał gościnnie w warsz. T. Nowości rolę tyt. w Paganinim, a w lutym 1928 był z grupą aktorów warsz. w Kielcach. Latem 1928 przystąpił jako udziałowiec do zrzeszenia ar­tystów Qui Pro Quo; z tym zespołem występował w sez. 1928/29 i latem 1929 we Lwowie. W sez. 1929/30 śpiewał znów na scenie lwow. T. Wielkiego (z tym zespołem w Krakowie w lecie 1930, m.in. w partii Cavaradossiego w Tosce) i gościnnie w Warszawie w Operetce Reprezentacyjnej (listopad 1929). Od listopada 1930 był w zespole Operetki Warszawskiej pod kier. S. Śliwińskiego. Od marca 1931 kierował warsz. T. Nowości (do czerwca wspól­nie z E. Gistedt i J. Pawłowskim, a w lipcu i sierpniu samodzielnie); teatr zbankrutował, a W. popadł w długi. W czerwcu 1931 występował też w ogr. t. Bagatela. Od kwietnia do lipca 1932 ponownie kierował T. Nowości (wspólnie z L. Bro­dzińskim). W sez. 1932/33 i 1933/34 występował w warsz. T. 8³º i kierował tym zespołem podczas objazdów od lutego do września 1934 (Kalisz, Kiel­ce, Gdańsk, Tarnów, Kraków, Płock). W lecie 1934 występował też sam gościnnie w Bydgoszczy i Ino­wrocławiu. W grudniu 1934 śpiewał w warsz. t. Stara Banda, w czerwcu 1935 gościnnie w T. Let­nim. W czerwcu 1936 występował w Bydgoszczy. W sez. 1936/37 był solistą T. Lutnia w Wilnie, 1937/38 T. Miejskiego w Bydgoszczy, a 1938/39 T. 8.15 w Warszawie; późną wiosną 1939 ruszył z tym teatrem w objazd (Kraków, Bochnia, Dębica, Tarnów, Rzeszów, Jarosław, Przemyśl, Lwów). Pod­czas II wojny świat. znalazł się na Zachodzie; wiadomo, że od 1942 działał w Zarządzie Stow. Ar­tystów i Muzyków Pol., w 1942-44 był członkiem Zarządu Gniazda ZASP-u w Londynie, i że był łącznikiem między T. Kukiełek przy 1 Dywizji Pancernej gen. S. Maczka a dowództwem angiel­skim. Pozostał na emigracji w Anglii, prowadził hotel w Stratfordzie nad Avonem. Uważany za b. przystojnego, był samorodnym talentem wokalnym. Miał ładny tenorowy głos, ale nie szkolony. Tadeusz Boy-Żeleński oceniając program Hallo, wujek w Qui Pro Quo (maj 1926 pisał: „Śliczny głos Wawrzkowicza zapewne nie długo zabrzmi ze sceny opery, gdzie z pewnością nie znajdzie ani tylu, ani tak wdzięcznych słuchaczy”. Występował wprawdzie w operach, np. Trubadurze, Tosce, Halce, Madame Butterfly, ale – jak się zdaje – bez powodzenia. W operetkach śpiewał czołowe partie amantów. O roli Księcia Jerzego (Najpiękniejsza z kobiet) pisał w 1924 T. Kończyc: „ma piękny głos i postać ujmująca ale ciągle jeszcze jest b. surowy”. Inne partie to min.: Raul de Gardefeu (Życie paryskie), Fernand de Champlatreux (Nitouche), Hrabia Tassillo (Hrabina Marica), Stefan (Wiktoria i jej huzar). Nie przejawiał większych uzdolnień aktorskich, ale cieszył się powodzeniem i popularnością; lepsze rezultaty niż w klasycznym repertuarze operetkowym osiągał jako śpiewak w rewiach i programach kabaretowych.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994


Źródła:
1)

śpiewak, aktor, dyrektor teatru;

Właściwie Stanisław Ma­rian Wawrzkowicz. Był synem Stani­sława W. i Tekli z Sikorów, mężem Kazimiery Horbowskiej. W Krakowie ukończył szkołę średnią. W 1916-17 służył w Legionach Pol., w 1917-18 w POW; był ranny. Studiował (krótko) historię sztuki na Uniw. Warszawskim. De­biutował w 1920 w wil. T. Lutnia i do kwietnia 1923 występował w zespole opery i operetki w T. Wielkim na Pohulance, najczęściej w drugoplano­wych partiach operetkowych i operowych, a także jako Manrico (Trubadur). Następnie przeniósł się do Warszawy i od kwietnia 1923 występował w operetkowym T. Nowym, a w sez. 1923/24 w t. Operetka Wodewil. W sez. 1924/25 i 1925/26 był w zespole Krak. Operetki Nowości. W lecie 1925 występował w Krynicy z grupą aktorów warsz. T. Nowości pod kier. W. Szczawińskiego. Na wiosnę 1926 wrócił do Warszawy i śpiewał w zespole kabaretu Qui Pro Quo. W sez. 1926/27 i 1927/28 występował w T. Miejskich we Lwowie; równocześnie na wiosnę i jesienią 1927 brał udział w objazdach krak. t. Nowości pod kier. T. Pilarskiego (Tarnów, Kowel, Równe, Brody, Chełm, Przemyśl). W listopadzie 1927 grał gościnnie w warsz. T. Nowości rolę tyt. w Paganinim, a w lutym 1928 był z grupą aktorów warsz. w Kielcach. Latem 1928 przystąpił jako udziałowiec do zrzeszenia ar­tystów Qui Pro Quo; z tym zespołem występował w sez. 1928/29 i latem 1929 we Lwowie. W sez. 1929/30 śpiewał znów na scenie lwow. T. Wielkiego (z tym zespołem w Krakowie w lecie 1930, m.in. w partii Cavaradossiego w Tosce) i gościnnie w Warszawie w Operetce Reprezentacyjnej (listopad 1929). Od listopada 1930 był w zespole Operetki Warszawskiej pod kier. S. Śliwińskiego. Od marca 1931 kierował warsz. T. Nowości (do czerwca wspól­nie z E. Gistedt i J. Pawłowskim, a w lipcu i sierpniu samodzielnie); teatr zbankrutował, a W. popadł w długi. W czerwcu 1931 występował też w ogr. t. Bagatela. Od kwietnia do lipca 1932 ponownie kierował T. Nowości (wspólnie z L. Bro­dzińskim). W sez. 1932/33 i 1933/34 występował w warsz. T. 8³º i kierował tym zespołem podczas objazdów od lutego do września 1934 (Kalisz, Kiel­ce, Gdańsk, Tarnów, Kraków, Płock). W lecie 1934 występował też sam gościnnie w Bydgoszczy i Ino­wrocławiu. W grudniu 1934 śpiewał w warsz. t. Stara Banda, w czerwcu 1935 gościnnie w T. Let­nim. W czerwcu 1936 występował w Bydgoszczy. W sez. 1936/37 był solistą T. Lutnia w Wilnie, 1937/38 T. Miejskiego w Bydgoszczy, a 1938/39 T. 8.15 w Warszawie; późną wiosną 1939 ruszył z tym teatrem w objazd (Kraków, Bochnia, Dębica, Tarnów, Rzeszów, Jarosław, Przemyśl, Lwów). Pod­czas II wojny świat. znalazł się na Zachodzie; wiadomo, że od 1942 działał w Zarządzie Stow. Ar­tystów i Muzyków Pol., w 1942-44 był członkiem Zarządu Gniazda ZASP-u w Londynie, i że był łącznikiem między T. Kukiełek przy 1 Dywizji Pancernej gen. S. Maczka a dowództwem angiel­skim. Pozostał na emigracji w Anglii, prowadził hotel w Stratfordzie nad Avonem. Uważany za b. przystojnego, był samorodnym talentem wokalnym. Miał ładny tenorowy głos, ale nie szkolony. Tadeusz Boy-Żeleński oceniając program Hallo, wujek w Qui Pro Quo (maj 1926 pisał: „Śliczny głos Wawrzkowicza zapewne nie długo zabrzmi ze sceny opery, gdzie z pewnością nie znajdzie ani tylu, ani tak wdzięcznych słuchaczy”. Występował wprawdzie w operach, np. Trubadurze, Tosce, Halce, Madame Butterfly, ale – jak się zdaje – bez powodzenia. W operetkach śpiewał czołowe partie amantów. O roli Księcia Jerzego (Najpiękniejsza z kobiet) pisał w 1924 T. Kończyc: „ma piękny głos i postać ujmująca ale ciągle jeszcze jest b. surowy”. Inne partie to min.: Raul de Gardefeu (Życie paryskie), Fernand de Champlatreux (Nitouche), Hrabia Tassillo (Hrabina Marica), Stefan (Wiktoria i jej huzar). Nie przejawiał większych uzdolnień aktorskich, ale cieszył się powodzeniem i popularnością; lepsze rezultaty niż w klasycznym repertuarze operetkowym osiągał jako śpiewak w rewiach i programach kabaretowych.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *