Cygańska Janina

Janina Cygańska (Tygodnik Ilustrowany nr 5, 1918)
Cygańska Janina
Data urodzenia:
1888-01-14 Warszawa
Data śmierci:
1968-11-15 Poznań

śpiewaczka;

Właściwie Janina Anna Cygańska , zamężna Kadzidłow­ska. Była córką Stanisława i Florentyny z Jodlowskich.  Uczyła się w gimn. w Warszawie i w 1904 zdała maturę. W 1907 ukończyła kurs średni w warsz. Szkole Muz. im. Chopina, gdzie śpiewu uczyła się u A. Myszugi. Dalsze studia wokalne odbywała u G. Cocchiego we Włoszech; w 1908 uzyskała dyplom „Artista di canto” Akademii św. Cecylii w Rzymie. Jesienią t.r. koncertowała w Pradze czeskiej. Debiutowała 5 I 1909 w T. Wiel­kim w Warszawie partią Suzuki (Madame Butterfly); potem śpiewała m.in. w Thais. W 1. późniejszych występowała na estradach koncertowych i w Fil­harmonii Warsz., gdzie śpiewała m.in. pod batutą G. Fitelberga, H. Melcera, J. Birnbauma. Wykonywała cykle pieśni R. Schumanna, F. Schuberta, H. Wolfa, J. Brahmsa. W 1921 otrzymała I nagrodę za interpretację pieśni na Ogólnopolskim Konkursie Śpiewaczym w Lublinie. Poślubiła Stanisława Ka­dzidłowskiego i w 1922-39 ze względów rodzin­nych przebywała w Opatowie; przy tamtejszej cu­krowni założyła amat. chór, orkiestrę, kwartet smy­czkowy, organizowała koncerty. Często występowa­ła przed mikrofonami PR w Warszawie i Katowi­cach. W 1945 podjęła pracę pedag. w Instytucie Muz. w Toruniu, a w 1946 w PWSM w Sopocie. Do 1950 brała jeszcze udział w koncertach kame­ralnych. W 1951 została pedagogiem pozn. PWSM, a w 1952 dziekanem Wydz. Wokalnego. Publiko wała rec. i artykuły w „Głosie Pomorskim”, „Głosie Poznańskim”, „Ruchu Muzycznym”, „Muzyce”. Prze­łożyła na język pol. szereg tekstów oratoriów, kantat i pieśni.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994


Źródła:
1)
2)

śpiewaczka;

Właściwie Janina Anna Cygańska , zamężna Kadzidłow­ska. Była córką Stanisława i Florentyny z Jodlowskich.  Uczyła się w gimn. w Warszawie i w 1904 zdała maturę. W 1907 ukończyła kurs średni w warsz. Szkole Muz. im. Chopina, gdzie śpiewu uczyła się u A. Myszugi. Dalsze studia wokalne odbywała u G. Cocchiego we Włoszech; w 1908 uzyskała dyplom „Artista di canto” Akademii św. Cecylii w Rzymie. Jesienią t.r. koncertowała w Pradze czeskiej. Debiutowała 5 I 1909 w T. Wiel­kim w Warszawie partią Suzuki (Madame Butterfly); potem śpiewała m.in. w Thais. W 1. późniejszych występowała na estradach koncertowych i w Fil­harmonii Warsz., gdzie śpiewała m.in. pod batutą G. Fitelberga, H. Melcera, J. Birnbauma. Wykonywała cykle pieśni R. Schumanna, F. Schuberta, H. Wolfa, J. Brahmsa. W 1921 otrzymała I nagrodę za interpretację pieśni na Ogólnopolskim Konkursie Śpiewaczym w Lublinie. Poślubiła Stanisława Ka­dzidłowskiego i w 1922-39 ze względów rodzin­nych przebywała w Opatowie; przy tamtejszej cu­krowni założyła amat. chór, orkiestrę, kwartet smy­czkowy, organizowała koncerty. Często występowa­ła przed mikrofonami PR w Warszawie i Katowi­cach. W 1945 podjęła pracę pedag. w Instytucie Muz. w Toruniu, a w 1946 w PWSM w Sopocie. Do 1950 brała jeszcze udział w koncertach kame­ralnych. W 1951 została pedagogiem pozn. PWSM, a w 1952 dziekanem Wydz. Wokalnego. Publiko wała rec. i artykuły w „Głosie Pomorskim”, „Głosie Poznańskim”, „Ruchu Muzycznym”, „Muzyce”. Prze­łożyła na język pol. szereg tekstów oratoriów, kantat i pieśni.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *