Bańkowska Maria

Bańkowska Maria
Data urodzenia:
1888-04-14 Krasne
Data śmierci:
1951-10-18 Warszawa

tancerka,aktorka;

Właściwie Maria z Wołoszynów Bańkowska. Data urodzenia niepewna; w opisach występuje również (11 XI 1888 Krasne). Była córką Grzegorza Wołoszyna i Marii z Hołejków, żoną  Feliksa Bańkowskiego. Ukończyła szko­łę średnią, wstąpiła na scenę lwow. i 1907-12 występo­wała w zespole baletowym; brała też udział w występach zespołu lwow. w Krakowie. Ok. 1910 wyszła za mąż za tancerza Feliksa B. i odtąd używała jego nazwiska. Wraz z nim 1912-14 była w zespole t. poznańskiego. W lecie 1914 została zaangażowana do warsz. t. Wo­dewil. Podczas I wojny świat. występowała na pro­wincji, m.in. w zespole H. Czarneckiego w Kielcach, 1918-20 w warsz. t. Czarny Kot, w sez. 1922/23 w ze­spole objazdowym J. Winiaszkiewicza, w sez. 1924/25 w Lublinie w zespole J. Grodnickiego, w 1925 w ob­jeździe z zespołem T. Nowości (m.in. Krynica), jesie­nią 1925 w t. wileńskim. Potem występowała kolejno w różnych warsz. zespołach rewiowych i operetkowych: 1926 w zespole K. Niewiarowskiej (w sierpniu z tym zespołem w Krakowie), 1927 w t. Olimpia, 1928/ 1929 w t. Czerwony As, 1929 w Operetce L. Messal, 1930/31 w Operetce Warszawskiej, 1931 w t. Mignon. W 1934-36 występowała w T. Nowym w Kaliszu. Pod­czas wojny nie występowała, po 1945 przez pewien czas była bileterką T. Miejskich w Warszawie, 1949-51 występowała w Ludowym T. Muzycznym grając nie­wielkie role.
Rozpoczynała karierę jako tancerka, potem występo­wała w rewiach i śpiewała w operetkach takie role jak: Mary (Królowa nocy), Nelly (Lady Chic). Wg L. Sempolińskiego była to „wodewilistka o dużym, choć nie do wszystkich ról nadającym się głosie”.
.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973


Źródła:
1)

tancerka,aktorka;

Właściwie Maria z Wołoszynów Bańkowska. Data urodzenia niepewna; w opisach występuje również (11 XI 1888 Krasne). Była córką Grzegorza Wołoszyna i Marii z Hołejków, żoną  Feliksa Bańkowskiego. Ukończyła szko­łę średnią, wstąpiła na scenę lwow. i 1907-12 występo­wała w zespole baletowym; brała też udział w występach zespołu lwow. w Krakowie. Ok. 1910 wyszła za mąż za tancerza Feliksa B. i odtąd używała jego nazwiska. Wraz z nim 1912-14 była w zespole t. poznańskiego. W lecie 1914 została zaangażowana do warsz. t. Wo­dewil. Podczas I wojny świat. występowała na pro­wincji, m.in. w zespole H. Czarneckiego w Kielcach, 1918-20 w warsz. t. Czarny Kot, w sez. 1922/23 w ze­spole objazdowym J. Winiaszkiewicza, w sez. 1924/25 w Lublinie w zespole J. Grodnickiego, w 1925 w ob­jeździe z zespołem T. Nowości (m.in. Krynica), jesie­nią 1925 w t. wileńskim. Potem występowała kolejno w różnych warsz. zespołach rewiowych i operetkowych: 1926 w zespole K. Niewiarowskiej (w sierpniu z tym zespołem w Krakowie), 1927 w t. Olimpia, 1928/ 1929 w t. Czerwony As, 1929 w Operetce L. Messal, 1930/31 w Operetce Warszawskiej, 1931 w t. Mignon. W 1934-36 występowała w T. Nowym w Kaliszu. Pod­czas wojny nie występowała, po 1945 przez pewien czas była bileterką T. Miejskich w Warszawie, 1949-51 występowała w Ludowym T. Muzycznym grając nie­wielkie role.
Rozpoczynała karierę jako tancerka, potem występo­wała w rewiach i śpiewała w operetkach takie role jak: Mary (Królowa nocy), Nelly (Lady Chic). Wg L. Sempolińskiego była to „wodewilistka o dużym, choć nie do wszystkich ról nadającym się głosie”.
.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *