Zachertówna Halina

Zachertówna Halina
Data urodzenia:
data urodzenia:
Data śmierci:
data smierci:

śpiewaczka;

śpiewaczka;