Chmielowa Maria

Chmielowa Maria
Data urodzenia:
1894-09-02 Rzepiennik Biskupi k. Gorlic
Data śmierci:
1968-07-06 Kraków

śpiewaczka;

Właściwie Maria Opałko, także M. Chmiel-Tryczyńska, 2°v. Bieńkowska. Była córką Jana Opałki, urzęd­nika w rafinerii nafty w Lipinkach, i Eleonory z Łopatkiewiczów, żoną najpierw urzędnika Czesława Chmiela (ślub 13 IX 1913 w Nowym Sączu), póź­niej bankowca Karola Bieńkowskiego (ślub 5 XI 1933). Ukończyła gimn. w Nowym Sączu. W 1917 przeniosła się z rodziną do Krakowa. Ukończyła seminarium nauczycielskie. W 1920-22 uczyła się w Miejskiej Szkole Dram. i złożyła egzamin aktor­ski ZASP-u. Studia wokalne odbywała najpierw w Szkole Śpiewu Operowego S. Bursy, potem w In­stytucie Muz. (u K. Kliszewskiej) i w konserwa­torium (u S. Dagmar-Paczowskiej), ponadto brała lekcje pryw. u H. Zboińskiej-Ruszkowskiej. W 1922-25 należała do zespołu operowego T. Polskiego w Katowicach. Później występowała m.in. na koncer­tach Stow. Młodych Muzyków i koncertach kom­pozytorskich w Krakowie i Lwowie. W 1930 S. Ło­baczewska pisała o niej: „Nader obiecujący talent ze względu na wyjątkowo piękny materiał głosowy”. Od 1927 często współpracowała z krak. rozgłośnią PR. W 1931-39 jako solistka brała udział w przed­stawieniach Krak. Tow. Operowego. Jej miękki, typowo liryczny sopran o pięknej barwie i niewielki wzrost, sprawiały, że najkorzystniej wypadała w rolach dziewczęcych, np. jako Micaela (Carmen), Hanna (Straszny dwór), Marzenka (Sprzedana na­rzeczona), Zofia (Halka). Sukces odniosła w roli Heleny (Pomsta Jontkowa, prem. pol. Kraków 9 II 1932). W czerwcu 1931 występowała gościnnie w partii Mimi (Cyganeria) w T. Wielkim w Poznaniu pod nazwiskiem Chmiel-Tryczyńska, w lipcu t.r. brała udział w przedstawieniach tzw. Opery Gór­skiej w Zakopanem. W styczniu 1937 śpiewała w przedstawieniach szopki krak. w Muzeum Przemy­słowym w Krakowie. Od 1931 uczyła śpiewu w krak. Szkole Muz. im. Moniuszki. W czasie oku­pacji niem. przebywała w dalszym ciągu w Krakowie, śpiewała na koncertach konspiracyjnych i w kościołach. W 1945 podjęła pracę nauczycielską w Szkole Muz. im. Szymanowskiego i w Studiu Dram. I. Galla (technika wokalna) w Krakowie. W 1947 uczyła w krak. PWSM, od 1948 w Państw. Szkole Muz. II st., w 1947-68 prowadziła zajęcia z im­postacji głosu w krak. PWST. Jej uczniami byli m.in. śpiewacy A. Świątek i W.J. Śmietana.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994


Źródła:
1)

śpiewaczka;

Właściwie Maria Opałko, także M. Chmiel-Tryczyńska, 2°v. Bieńkowska. Była córką Jana Opałki, urzęd­nika w rafinerii nafty w Lipinkach, i Eleonory z Łopatkiewiczów, żoną najpierw urzędnika Czesława Chmiela (ślub 13 IX 1913 w Nowym Sączu), póź­niej bankowca Karola Bieńkowskiego (ślub 5 XI 1933). Ukończyła gimn. w Nowym Sączu. W 1917 przeniosła się z rodziną do Krakowa. Ukończyła seminarium nauczycielskie. W 1920-22 uczyła się w Miejskiej Szkole Dram. i złożyła egzamin aktor­ski ZASP-u. Studia wokalne odbywała najpierw w Szkole Śpiewu Operowego S. Bursy, potem w In­stytucie Muz. (u K. Kliszewskiej) i w konserwa­torium (u S. Dagmar-Paczowskiej), ponadto brała lekcje pryw. u H. Zboińskiej-Ruszkowskiej. W 1922-25 należała do zespołu operowego T. Polskiego w Katowicach. Później występowała m.in. na koncer­tach Stow. Młodych Muzyków i koncertach kom­pozytorskich w Krakowie i Lwowie. W 1930 S. Ło­baczewska pisała o niej: „Nader obiecujący talent ze względu na wyjątkowo piękny materiał głosowy”. Od 1927 często współpracowała z krak. rozgłośnią PR. W 1931-39 jako solistka brała udział w przed­stawieniach Krak. Tow. Operowego. Jej miękki, typowo liryczny sopran o pięknej barwie i niewielki wzrost, sprawiały, że najkorzystniej wypadała w rolach dziewczęcych, np. jako Micaela (Carmen), Hanna (Straszny dwór), Marzenka (Sprzedana na­rzeczona), Zofia (Halka). Sukces odniosła w roli Heleny (Pomsta Jontkowa, prem. pol. Kraków 9 II 1932). W czerwcu 1931 występowała gościnnie w partii Mimi (Cyganeria) w T. Wielkim w Poznaniu pod nazwiskiem Chmiel-Tryczyńska, w lipcu t.r. brała udział w przedstawieniach tzw. Opery Gór­skiej w Zakopanem. W styczniu 1937 śpiewała w przedstawieniach szopki krak. w Muzeum Przemy­słowym w Krakowie. Od 1931 uczyła śpiewu w krak. Szkole Muz. im. Moniuszki. W czasie oku­pacji niem. przebywała w dalszym ciągu w Krakowie, śpiewała na koncertach konspiracyjnych i w kościołach. W 1945 podjęła pracę nauczycielską w Szkole Muz. im. Szymanowskiego i w Studiu Dram. I. Galla (technika wokalna) w Krakowie. W 1947 uczyła w krak. PWSM, od 1948 w Państw. Szkole Muz. II st., w 1947-68 prowadziła zajęcia z im­postacji głosu w krak. PWST. Jej uczniami byli m.in. śpiewacy A. Świątek i W.J. Śmietana.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *