Modrzeński Wacław

Wacław Modrzeński N.A.C.
Modrzeński Wacław
Data urodzenia:
1899-03-27 Łódź
Data śmierci:
1955-04-03 Monachium

aktor;

Właściwie Wacław Mahonbaum . Mąż aktorki Janiny Kozłowskiej. Zaczął występo­wać w sez. 1927/28 w T. Miejskich w Częstochowie, w 1929 grał w t. Elizeum w Warszawie, w sez. 1932/ 33 w T. Miejskich w Łodzi, w 1933-36 w T. Wo­łyńskim w Łucku, w 1937-39 znów w t. Miejskich w Łodzi. Podczas II wojny świat. przebywał w Warsza­wie, należał do AK, brał udział w powstaniu warsz., wy­wieziony potem do obozu niemieckiego. W 1945 wy­stępował w T. im. Bogusławskiego w Lingen, następnie w t. II Korpusu we Włoszech, w 1945-51 w pol. przed­stawieniach w Londynie. Wg T. Terleckiego wyróżniały go: „wspaniały baryton, duża inteligencja, duża kultura osobista”. Grał m.in. takie role jak: Stańczyk (Wesele), Lekarz (Nie-boska komedia), Daum (Panna Maliczewska), Piorunowicz (Klub kawalerów).

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973


Źródła:
1)

aktor;

Właściwie Wacław Mahonbaum . Mąż aktorki Janiny Kozłowskiej. Zaczął występo­wać w sez. 1927/28 w T. Miejskich w Częstochowie, w 1929 grał w t. Elizeum w Warszawie, w sez. 1932/ 33 w T. Miejskich w Łodzi, w 1933-36 w T. Wo­łyńskim w Łucku, w 1937-39 znów w t. Miejskich w Łodzi. Podczas II wojny świat. przebywał w Warsza­wie, należał do AK, brał udział w powstaniu warsz., wy­wieziony potem do obozu niemieckiego. W 1945 wy­stępował w T. im. Bogusławskiego w Lingen, następnie w t. II Korpusu we Włoszech, w 1945-51 w pol. przed­stawieniach w Londynie. Wg T. Terleckiego wyróżniały go: „wspaniały baryton, duża inteligencja, duża kultura osobista”. Grał m.in. takie role jak: Stańczyk (Wesele), Lekarz (Nie-boska komedia), Daum (Panna Maliczewska), Piorunowicz (Klub kawalerów).

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *