Szpakiewicz Mieczysław

Szpakiewicz Mieczysław
Data urodzenia:
1890-01-01 Sandomierz
Data śmierci:
1945-06-16 Toruń

aktor, reżyser, dyrektor teatru;

Był synem Wacława Sz. i Marii z Jaroszyńskich, mężem Michaliny Sz. Ukończył gimn. w Sandomierzu i wy­dział farmacji na uniw. w Kazaniu. Uczył się też w szkole dramatycznej. 29 I 1913 wystąpił w warsz. T. Polskim w roli Niewolnika Mammei (Irydion), później grał zapewne w Płocku. W 1914-16 występował w T. Polskim w Kijowie. 15 VIII 1915 ożenił się z aktorką Michaliną Tenderenda (pseud. Jasińska). W 1916-18 występował w t. Studya w Kijowie, w kwietniu 1918 zorganizował Z M. Brokowskim-Brokiem zespół, z któ­rym odwiedził m.in. Żytomierz, Humań, Białą Cer­kiew, Winnicę, Kamieniec Podolski. W lecie 1918 wrócił do Warszawy i występował w sez. 1918/19 w T. Polskim, w 1919-21 w Reducie, a także w T. Rozmaitości. W 1921-24 był dyr. T. Narodowego w Toruniu, gdzie grał też i reżyserował. W 1924-26 pracował w T. Polskim w Poznaniu, w 1926-28 w T. Miejskim w Łodzi. W jesieni 1927 zorganizował ze­spół teatr. pn. Placówka Żywego Słowa i kierował nim wespół z J. Górską przy współpracy lit. A. Górskie­go i malarskiej J. Golusa. Zespół ten nie miał początko­wo własnej siedziby, występował w świetlicach, w fabrykach, w szkołach w Warszawie i innych miastach, m.in. w Łodzi, Piotrkowie, Radomiu i różnych za­kątkach Wielkopolski. W repertuarze miał arcydzieła poezji pol. i obcej, recytowane przez chór i solistów, w pomysłowej, a b. prostej inscenizacji. Po roku Placówka Żywego Słowa osiedliła się w Warszawie w T. Ateneum, gdzie zainaugurowała swoją działalność 5 X 1928 inscenizacją Wandy Norwida (wystawionej wtedy po raz pierwszy). Mimo interesujących osiągnięć przedsięwzięcie musiano zlikwidować z powodu trudno­ści finansowych po upływie pierwszego sez., który zakończono objazdem Kresów Wschodnich latem 1929. Sz. został wówczas kierownikiem artyst. T. Polskiego w Katowicach. W 1931-38 był dyr. T. Miejskich w Wilnie, a od jesieni 1938 do końca października 1939 dyr. T. Miejskich we Lwowie. Podczas II wojny świat. przez pewien czas pracował jako aptekarz. Od marca 1944 do kwietnia 1945 był kierownikiem artyst. i re­żyserem Polskiego T. Dramatycznego w Wilnie; zorga­nizował tu również i prowadził Studio Dramatyczne. Na krótko przed śmiercią przeniósł się do Torunia. Był cenionym aktorem o dobrych warunkach zewnę­trznych i pięknym głosie. Grał wiele pierwszoplano­wych ról, m.in. tyt. w Hamlecie i Kordianie, Gustawa-Konrada (Dziady), Dziennikarza i Poetę (Wesele), Don Rodryga (Cyd), Wincentego (Ponad śnieg), Don Fernan­da (Książę Niezłomny), Oswalda (Upiory), Anzelma (Róża), Orsina (Wieczór Trzech Króli), Jaśka (Lampka oliwna). Jako dyr. t. zasłużył sobie na wysoką ocenę J. Osterwy: „rzadki w polskim teatrze ideowiec”. Ambitny w doborze repertuaru, wystawił wiele dawnych arcydzieł, obok których wprowadzał na scenę utwory awangardowe; za jego dyr. w Toruniu odegrano po raz pierwszy dwie sztuki S.I. Witkiewicza: Wariat i zakonnica i W małym dworku; Persy Zwierżontkowskaja była wystawiona w jego reżyserii (też po raz pierwszy) w Łodzi w 1927. Był doświadczonym reży­serem. W 1932 otrzymał na ogólnopolskim konkursie w dwudziestą piątą rocznicę śmierci S. Wyspiańskiego wyróżnienie za inscenizację Zygmunta Augusta. Nadto reżyserował takie sztuki jak: Balladyna, Wesele (1921), Książę Niezłomny (1922), Hamlet (1934). Wszakże „nie wysuwając się jako inscenizator na plan pierwszy innym chętnie w swym teatrze pola ustępował” (L. Schiller). Był współorganizatorem ZASP i członkiem Zarządu Głównego w 1919-20. Opublikował liczne artykuły na tematy teatr., wygłaszał odczyty i pogadanki radio­we, przełożył dwie książki S. Wołkońskiego: „Człowiek wyrazisty” (Warszawa 1920) i „Słowo wyraziste” (Poz­nań 1925).

2rew`

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973


Źródła:
1)

aktor, reżyser, dyrektor teatru;

Był synem Wacława Sz. i Marii z Jaroszyńskich, mężem Michaliny Sz. Ukończył gimn. w Sandomierzu i wy­dział farmacji na uniw. w Kazaniu. Uczył się też w szkole dramatycznej. 29 I 1913 wystąpił w warsz. T. Polskim w roli Niewolnika Mammei (Irydion), później grał zapewne w Płocku. W 1914-16 występował w T. Polskim w Kijowie. 15 VIII 1915 ożenił się z aktorką Michaliną Tenderenda (pseud. Jasińska). W 1916-18 występował w t. Studya w Kijowie, w kwietniu 1918 zorganizował Z M. Brokowskim-Brokiem zespół, z któ­rym odwiedził m.in. Żytomierz, Humań, Białą Cer­kiew, Winnicę, Kamieniec Podolski. W lecie 1918 wrócił do Warszawy i występował w sez. 1918/19 w T. Polskim, w 1919-21 w Reducie, a także w T. Rozmaitości. W 1921-24 był dyr. T. Narodowego w Toruniu, gdzie grał też i reżyserował. W 1924-26 pracował w T. Polskim w Poznaniu, w 1926-28 w T. Miejskim w Łodzi. W jesieni 1927 zorganizował ze­spół teatr. pn. Placówka Żywego Słowa i kierował nim wespół z J. Górską przy współpracy lit. A. Górskie­go i malarskiej J. Golusa. Zespół ten nie miał początko­wo własnej siedziby, występował w świetlicach, w fabrykach, w szkołach w Warszawie i innych miastach, m.in. w Łodzi, Piotrkowie, Radomiu i różnych za­kątkach Wielkopolski. W repertuarze miał arcydzieła poezji pol. i obcej, recytowane przez chór i solistów, w pomysłowej, a b. prostej inscenizacji. Po roku Placówka Żywego Słowa osiedliła się w Warszawie w T. Ateneum, gdzie zainaugurowała swoją działalność 5 X 1928 inscenizacją Wandy Norwida (wystawionej wtedy po raz pierwszy). Mimo interesujących osiągnięć przedsięwzięcie musiano zlikwidować z powodu trudno­ści finansowych po upływie pierwszego sez., który zakończono objazdem Kresów Wschodnich latem 1929. Sz. został wówczas kierownikiem artyst. T. Polskiego w Katowicach. W 1931-38 był dyr. T. Miejskich w Wilnie, a od jesieni 1938 do końca października 1939 dyr. T. Miejskich we Lwowie. Podczas II wojny świat. przez pewien czas pracował jako aptekarz. Od marca 1944 do kwietnia 1945 był kierownikiem artyst. i re­żyserem Polskiego T. Dramatycznego w Wilnie; zorga­nizował tu również i prowadził Studio Dramatyczne. Na krótko przed śmiercią przeniósł się do Torunia. Był cenionym aktorem o dobrych warunkach zewnę­trznych i pięknym głosie. Grał wiele pierwszoplano­wych ról, m.in. tyt. w Hamlecie i Kordianie, Gustawa-Konrada (Dziady), Dziennikarza i Poetę (Wesele), Don Rodryga (Cyd), Wincentego (Ponad śnieg), Don Fernan­da (Książę Niezłomny), Oswalda (Upiory), Anzelma (Róża), Orsina (Wieczór Trzech Króli), Jaśka (Lampka oliwna). Jako dyr. t. zasłużył sobie na wysoką ocenę J. Osterwy: „rzadki w polskim teatrze ideowiec”. Ambitny w doborze repertuaru, wystawił wiele dawnych arcydzieł, obok których wprowadzał na scenę utwory awangardowe; za jego dyr. w Toruniu odegrano po raz pierwszy dwie sztuki S.I. Witkiewicza: Wariat i zakonnica i W małym dworku; Persy Zwierżontkowskaja była wystawiona w jego reżyserii (też po raz pierwszy) w Łodzi w 1927. Był doświadczonym reży­serem. W 1932 otrzymał na ogólnopolskim konkursie w dwudziestą piątą rocznicę śmierci S. Wyspiańskiego wyróżnienie za inscenizację Zygmunta Augusta. Nadto reżyserował takie sztuki jak: Balladyna, Wesele (1921), Książę Niezłomny (1922), Hamlet (1934). Wszakże „nie wysuwając się jako inscenizator na plan pierwszy innym chętnie w swym teatrze pola ustępował” (L. Schiller). Był współorganizatorem ZASP i członkiem Zarządu Głównego w 1919-20. Opublikował liczne artykuły na tematy teatr., wygłaszał odczyty i pogadanki radio­we, przełożył dwie książki S. Wołkońskiego: „Człowiek wyrazisty” (Warszawa 1920) i „Słowo wyraziste” (Poz­nań 1925).

2rew`

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *