Brokowski Marian

Brokowski Marian
Data urodzenia:
1879-04-21 Kraków
Data śmierci:
październik/listopad 1944 Krraków

aktor; reżyser, dyr. teatru;

Marian Brokowski Bryk. Ukończył gimn. i odbył służbę w wojsku austr.; debiutował w 1899 w zespole J. Piaseckiego, potem należał podobno do zespołu T. Ludowego we Lwowie, w 1906 występował w zespole E. Majdrowicza w Sosnowcu, w sez. 1906/07 w T. Ludowym w Krako­wie, w 1908-10 w T. Miejskim we Lwowie, w sez. 1911/ 12 w T. Polskim w Łodzi, 1912/13 w T. im. Słowackiego w Krakowie, 1914-15 w Warszawie: w T. Nowoczes­nym (od 15 III 1914), T. Bagatela (sierpień 1914), T. Polskim (sez. 1914/15) i T. Powszechnym (1915). W 1915 znalazł się na terenie Rosji, gdzie w sez. 1915/16 organizował przedstawienia w Charkowie. W 1916-17 występował w T. Polskim w Kijowie, a w pocz. 1918 kierował wraz z M. Szpakiewiczem zespołem objazdo­wym na Ukrainie. Po powrocie do kraju występował w t. wil. (1919-20), w T. Polskim w Łodzi (1920-21), T. Miejskim w Lublinie (1921-22), T. Polskim w Ka­towicach (1922-23), w T. Miejskim w Bydgoszczy (1923-24), T. Miejskim w Toruniu (1924-25), T. Pol­skim w Warszawie (1925-27, 1929 i 1932-34). Doryw­czo występował też w innych t. warsz.: w T. Narodo­wym (1929, 1937), T. Popularnym (1932), T. im. Zapol­skiej (1933), T. Kameralnym (1933, 1937), t. Ateneum (1934), t. Comoedia (1935), T. Malickiej (1935, 1938). W 1929 wraz z S. Zborowskim prowadził zespół ob­jazdowy. Był ceniony jako inteligentny wykonawca ról charakterystycznych, jak np. Łatka (Dożywocie), Pan Gąska (Złota Czaszka), Szarucki (Majster i czeladnik), Don Gomez (Cyd”), Aryst (Fircyk w zalotach), Jimmy Wyskrobek (Opera za trzy grosze).

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973


Źródła:
1)

aktor; reżyser, dyr. teatru;

Marian Brokowski Bryk. Ukończył gimn. i odbył służbę w wojsku austr.; debiutował w 1899 w zespole J. Piaseckiego, potem należał podobno do zespołu T. Ludowego we Lwowie, w 1906 występował w zespole E. Majdrowicza w Sosnowcu, w sez. 1906/07 w T. Ludowym w Krako­wie, w 1908-10 w T. Miejskim we Lwowie, w sez. 1911/ 12 w T. Polskim w Łodzi, 1912/13 w T. im. Słowackiego w Krakowie, 1914-15 w Warszawie: w T. Nowoczes­nym (od 15 III 1914), T. Bagatela (sierpień 1914), T. Polskim (sez. 1914/15) i T. Powszechnym (1915). W 1915 znalazł się na terenie Rosji, gdzie w sez. 1915/16 organizował przedstawienia w Charkowie. W 1916-17 występował w T. Polskim w Kijowie, a w pocz. 1918 kierował wraz z M. Szpakiewiczem zespołem objazdo­wym na Ukrainie. Po powrocie do kraju występował w t. wil. (1919-20), w T. Polskim w Łodzi (1920-21), T. Miejskim w Lublinie (1921-22), T. Polskim w Ka­towicach (1922-23), w T. Miejskim w Bydgoszczy (1923-24), T. Miejskim w Toruniu (1924-25), T. Pol­skim w Warszawie (1925-27, 1929 i 1932-34). Doryw­czo występował też w innych t. warsz.: w T. Narodo­wym (1929, 1937), T. Popularnym (1932), T. im. Zapol­skiej (1933), T. Kameralnym (1933, 1937), t. Ateneum (1934), t. Comoedia (1935), T. Malickiej (1935, 1938). W 1929 wraz z S. Zborowskim prowadził zespół ob­jazdowy. Był ceniony jako inteligentny wykonawca ról charakterystycznych, jak np. Łatka (Dożywocie), Pan Gąska (Złota Czaszka), Szarucki (Majster i czeladnik), Don Gomez (Cyd”), Aryst (Fircyk w zalotach), Jimmy Wyskrobek (Opera za trzy grosze).

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *