Demar Marian

Marian Demar Mikuszewski (Radio nr 34, 1929)
Demar Marian
Data urodzenia:
1897-02-10 Kraków
Data śmierci:
1979-01-13 Kraków

śpiewak;

Właściwie Marian Wilhelm Mikuszewski. Był synem Wilhelma i Heleny Mikuszewskich, mężem Xeni Grey, potem Anny Mikuszewskiej. W 1907-15 uczył się w gimnazjum. Po zdaniu matury ukończył w 1916 roczny kurs w krak. Akademii Handlowej. W 1917-18 studiował na politechnice w Wiedniu. W 1918-20 odbywał służbę wojskową. W 1920-24 pracował w Banku Handlowym w Krakowie i jednocześnie uczył się śpiewu w konserwatorium krak., a potem do 1926 w konserwatorium w Paryżu. Debiutował 15 XII 1926 w T. Wielkim w Poznaniu tyt. partią w Fau­ście, ale nie został zaangażowany. Później wystę­pował: 12 V 1927 w Starym T. w Krakowie na koncercie beethovenowskim, a 9 VI t.r. w partii Fausta w T. Wielkim w Warszawie. Następnie brał udział w przedstawieniach operowych T. Polskiego w Katowicach i w koncertach symfonicznych; byt też solistą opery w Zagrzebiu. W 1. trzydziestych występował na scenach muz. Warszawy, gł. w ope­retkach, m.in. w T. Nowości (1932 w Kwiecie Hawai, Szaleństwie Coletty) i w T. 8.15, a także w Płocku (grudzień 1933, z grupą artystów warsz.), Łodzi (Opera Popularna), Wilnie i Krakowie (współpra­cował z t. Cricot). W czasie okupacji niem. wy­stępował w t. jawnych; w Warszawie w t. Kometa i Niebieski Motyl oraz w Krak. T. Powszechnym. Po wojnie zamieszkał w Krakowie. W sez. 1945/46 współpracował ze Starym T. (grał rolę Krzysztofa Kolumba w Jajku Kolumba). Należał do grupy ar­tystów operetkowych, którzy w 1946 przygotowali m.in. prem. operetki Hrabia Luxemburg w sali T. Groteska i komedii muz. Moja siostra i ja w sali kina Scala. Od jesieni 1946 należał do zespołu T. Komedia Muzyczna, nast. był w sez. 1947/48 w Operetce Krakowskiej, a w 1948/49 w krak. T. Muzycznym Tow. Przyjaciół Żołnierza. Śpiewał w tych teatrach czołowe partie tenorowe, takie jak; Tassilo (Hrabina Marica), Paweł (Rozkoszna dziew­czyna), Cunlight (Wiktoria i jej huzar), Chrząszcz (Dziewczyna i kokosy), Edwin (Księżniczka czarda­sza), Książę Jerzy (Najpiękniejsza z kobiet), Książę (Bajadera), Schober (Domek trzech dziewcząt), Ei­senstein (Zemsta nietoperza). Należał do najpopu­larniejszych artystów operetki krak., bywał często doskonałym partnerem B. Artemskiej. W rec. podnoszono jego walory głosowe i dobrą grę aktorską; na scenie ładnie się poruszał, był szczupły i zwinny w ruchach. Od 1 I 1950 do 31 XII 1954 brał udział w koncertach i programach estradowych AR­TOS-u. Od 1 I 1955 pracował w chórze Filharmonii Krakowskiej. W 1964 przeszedł na emeryturę.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994


Źródła:
1)

śpiewak;

Właściwie Marian Wilhelm Mikuszewski. Był synem Wilhelma i Heleny Mikuszewskich, mężem Xeni Grey, potem Anny Mikuszewskiej. W 1907-15 uczył się w gimnazjum. Po zdaniu matury ukończył w 1916 roczny kurs w krak. Akademii Handlowej. W 1917-18 studiował na politechnice w Wiedniu. W 1918-20 odbywał służbę wojskową. W 1920-24 pracował w Banku Handlowym w Krakowie i jednocześnie uczył się śpiewu w konserwatorium krak., a potem do 1926 w konserwatorium w Paryżu. Debiutował 15 XII 1926 w T. Wielkim w Poznaniu tyt. partią w Fau­ście, ale nie został zaangażowany. Później wystę­pował: 12 V 1927 w Starym T. w Krakowie na koncercie beethovenowskim, a 9 VI t.r. w partii Fausta w T. Wielkim w Warszawie. Następnie brał udział w przedstawieniach operowych T. Polskiego w Katowicach i w koncertach symfonicznych; byt też solistą opery w Zagrzebiu. W 1. trzydziestych występował na scenach muz. Warszawy, gł. w ope­retkach, m.in. w T. Nowości (1932 w Kwiecie Hawai, Szaleństwie Coletty) i w T. 8.15, a także w Płocku (grudzień 1933, z grupą artystów warsz.), Łodzi (Opera Popularna), Wilnie i Krakowie (współpra­cował z t. Cricot). W czasie okupacji niem. wy­stępował w t. jawnych; w Warszawie w t. Kometa i Niebieski Motyl oraz w Krak. T. Powszechnym. Po wojnie zamieszkał w Krakowie. W sez. 1945/46 współpracował ze Starym T. (grał rolę Krzysztofa Kolumba w Jajku Kolumba). Należał do grupy ar­tystów operetkowych, którzy w 1946 przygotowali m.in. prem. operetki Hrabia Luxemburg w sali T. Groteska i komedii muz. Moja siostra i ja w sali kina Scala. Od jesieni 1946 należał do zespołu T. Komedia Muzyczna, nast. był w sez. 1947/48 w Operetce Krakowskiej, a w 1948/49 w krak. T. Muzycznym Tow. Przyjaciół Żołnierza. Śpiewał w tych teatrach czołowe partie tenorowe, takie jak; Tassilo (Hrabina Marica), Paweł (Rozkoszna dziew­czyna), Cunlight (Wiktoria i jej huzar), Chrząszcz (Dziewczyna i kokosy), Edwin (Księżniczka czarda­sza), Książę Jerzy (Najpiękniejsza z kobiet), Książę (Bajadera), Schober (Domek trzech dziewcząt), Ei­senstein (Zemsta nietoperza). Należał do najpopu­larniejszych artystów operetki krak., bywał często doskonałym partnerem B. Artemskiej. W rec. podnoszono jego walory głosowe i dobrą grę aktorską; na scenie ładnie się poruszał, był szczupły i zwinny w ruchach. Od 1 I 1950 do 31 XII 1954 brał udział w koncertach i programach estradowych AR­TOS-u. Od 1 I 1955 pracował w chórze Filharmonii Krakowskiej. W 1964 przeszedł na emeryturę.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *