Comte Wilgocka Adela

Adela Comte Wilgocka (Radio nr 8, 1928)
Comte Wilgocka Adela
Data urodzenia:
1875-11-18 Warszawa
Data śmierci:
1960-04-05 Warszawa

śpiewaczka;

Właściwie Adela Maria Antonina Wilgocka, zamężna Comte. Była cór­ką Gustawa W. i Adeli z Majewskich, nauczycielki śpiewu. Kształciła się w Instytucie Muzycznym w War­szawie, a następnie kontynuowała studia w Paryżu, gdzie była uczennicą J. Sbriglii i J. Reszkego. 17 XII 1897 debiutowała w WTR w partii Zuzi (Verbum nobile), którą śpiewała też 24 V 1898. We wrześniu 1898 została zaangażowana do zespołu opery WTR. Wystą­piła wtedy prawdopodobnie w partii Zofii (Halka), ale wkrótce zrezygnowała z kariery operowej. Przez wiele lat występowała na estradzie śpiewając arie z oper i pieśni, a także biorąc udział w wykonaniu kantat i ora­toriów. Śpiewała partie sopranowe, m.in. w IX Symfonii L. Beethovena, w Stabat mater G. Rossiniego. Ok. 1933 zaprzestała występów i poświęciła się całko­wicie pracy pedag., którą rozpoczęła już wcześniej i kontynuowała do końca życia. Jako nauczycielka śpiewu była bardzo ceniona. 27 X 1957 obchodziła ju­bileusz pięćdziesięciolecia pracy.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973


Źródła:
1)
2)

śpiewaczka;

Właściwie Adela Maria Antonina Wilgocka, zamężna Comte. Była cór­ką Gustawa W. i Adeli z Majewskich, nauczycielki śpiewu. Kształciła się w Instytucie Muzycznym w War­szawie, a następnie kontynuowała studia w Paryżu, gdzie była uczennicą J. Sbriglii i J. Reszkego. 17 XII 1897 debiutowała w WTR w partii Zuzi (Verbum nobile), którą śpiewała też 24 V 1898. We wrześniu 1898 została zaangażowana do zespołu opery WTR. Wystą­piła wtedy prawdopodobnie w partii Zofii (Halka), ale wkrótce zrezygnowała z kariery operowej. Przez wiele lat występowała na estradzie śpiewając arie z oper i pieśni, a także biorąc udział w wykonaniu kantat i ora­toriów. Śpiewała partie sopranowe, m.in. w IX Symfonii L. Beethovena, w Stabat mater G. Rossiniego. Ok. 1933 zaprzestała występów i poświęciła się całko­wicie pracy pedag., którą rozpoczęła już wcześniej i kontynuowała do końca życia. Jako nauczycielka śpiewu była bardzo ceniona. 27 X 1957 obchodziła ju­bileusz pięćdziesięciolecia pracy.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *