Cirin Roman

Roman Cirin
Cirin Roman
Data urodzenia:
1902-07-25 Lwów
Data śmierci:
1952-03-02 Szczecin

aktor, śpiewak.

Ukończył Państw. Szkołę Tech­niczną we Lwowie. Do zawodu aktorskiego przygoto­wywał go F. Frączkowski; studiował też w lwow. kon­serwatorium i już wówczas występował w chórze opery lwowskiej. Zaangażowany od sez. 1925/26 na stano­wisko solisty, a obdarzony dobrymi warunkami ze­wnętrznymi, pięknym głosem (bas-baryton) i talentem aktorskim, odnosił sukcesy w operach i operetkach. W sierpniu 1930 z zespołem opery i operetki lwów. występował w Krakowie, w 1930-33 w Bydgoszczy, w 1933-39 wT. Wielkim w Poznaniu. W czasie II wojny świat. pracował jako kelner w kawiarni „Sztuka” w Częstochowie. Po wyzwoleniu występował w T. Miej­skim w Częstochowie (sez. 1945/46), w 1946-48 w T. Polskim w Bielsku Białej i Cieszynie, w sez. 1948/49 w T. Nowym w Poznaniu, w sez. 1949/50 i 1950/51 w T. Miejskim im. Osterwy w Lublinie, od jesieni 1951 do zgonu w T. Dramatycznych w Szczecinie. W dorobku z lat międzywojennych miał m.in. takie partie w operach i operetkach jak: Hrabia Ceprano (Rigoletto), Albert (Żydówka), Herman (Opowieści Hoffmanna), Wagner (Faust), Paoli (Baron cygański); w latach powojennych występował wyłącznie w re­pertuarze dram., kreując wiele postaci charakterystycz­nych: Rotmistrz (Damy i huzary), Lipowski (Szczęście Frania), Alfred Doolittle (Pygmalion), Grumio (Po­skromienie złośnicy), Vulcain (Przyjaciel nadejdzie wieczorem), Major Wojno (On i jego sobowtór), Seweryn Nowak (Próba sił).

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973


Źródła:
1)

aktor, śpiewak.

Ukończył Państw. Szkołę Tech­niczną we Lwowie. Do zawodu aktorskiego przygoto­wywał go F. Frączkowski; studiował też w lwow. kon­serwatorium i już wówczas występował w chórze opery lwowskiej. Zaangażowany od sez. 1925/26 na stano­wisko solisty, a obdarzony dobrymi warunkami ze­wnętrznymi, pięknym głosem (bas-baryton) i talentem aktorskim, odnosił sukcesy w operach i operetkach. W sierpniu 1930 z zespołem opery i operetki lwów. występował w Krakowie, w 1930-33 w Bydgoszczy, w 1933-39 wT. Wielkim w Poznaniu. W czasie II wojny świat. pracował jako kelner w kawiarni „Sztuka” w Częstochowie. Po wyzwoleniu występował w T. Miej­skim w Częstochowie (sez. 1945/46), w 1946-48 w T. Polskim w Bielsku Białej i Cieszynie, w sez. 1948/49 w T. Nowym w Poznaniu, w sez. 1949/50 i 1950/51 w T. Miejskim im. Osterwy w Lublinie, od jesieni 1951 do zgonu w T. Dramatycznych w Szczecinie. W dorobku z lat międzywojennych miał m.in. takie partie w operach i operetkach jak: Hrabia Ceprano (Rigoletto), Albert (Żydówka), Herman (Opowieści Hoffmanna), Wagner (Faust), Paoli (Baron cygański); w latach powojennych występował wyłącznie w re­pertuarze dram., kreując wiele postaci charakterystycz­nych: Rotmistrz (Damy i huzary), Lipowski (Szczęście Frania), Alfred Doolittle (Pygmalion), Grumio (Po­skromienie złośnicy), Vulcain (Przyjaciel nadejdzie wieczorem), Major Wojno (On i jego sobowtór), Seweryn Nowak (Próba sił).

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *