Otrembski Jan

Jan Otrembski (Ilustrowane Nowości Częstochowskie. R. 1, 1926, nr 1)
Otrembski Jan
Data urodzenia:
1890-06-04 Częstochowa
Data śmierci:
1961-08-07 Częstochowa

aktor, dyr. teatru;

Właściwie Jan Otrembski, Otrębski. Był synem Leona i Marii Otrembskich. Za udział w strajku szkolnym 1905 został usunięty z ros. gimn. w Często­chowie. Naukę kontynuował w pol. szkole prywatnej. Do zawodu aktorskiego przygotowywał się pod kier. B. Skąpskiego. W 1909 zaangażował się do zespołu M. Przybyłko-Potockiej w Częstochowie. Debiutował w drobnej roli Dworzanina (Obrona Częstochowy). Następnie występował w różnych zespołach prowincjo­nalnych, m.in. Cz. Wiśniewskiego, E. Majdrowicza, J. Puchniewskiego, B. Skąpskiego, J. Myszkowskiego, w 1916 u H. Czarneckiego w Kielcach. W sez. 1922/23 należał do zespołu t. w Inowrocławiu. W 1924 wraz z M. Szewczyńską objął dyr. T. Miejskiego w Grudzią­dzu, w sez. 1926/27 był dyr. T. Popularnego w Lesznie, a od 15 III 1927 T. Rozmaitości w Częstochowie, gdzie założył „Towarzystwo Budowy i Eksploatacji Teatru” i doprowadził do otwarcia nowego t. przy ul. Kilińskie­go. W sez. 1933/34 był dyr. T. Miejskiego w Grodnie, w 1934/35 w Kaliszu (wspólnie z J. Krokowskim) i w 1935/36 w Radomiu. Podczas II wojny świat. prowa­dził w Częstochowie bar. Od 1950 do końca życia wy­stępował w T. im. Mickiewicza w Częstochowie, gdzie w 1957 obchodził jubileusz czterdziestopięciolecia pra­cy scen. w roli Alfreda Amoroso (Filomena Marturano), a 22 IV 1961 pięćdziesięciolecia w roli Zwicknagla (Kelner Hauptmann z Kolonii). Grał role charakterys­tyczne, do najbardziej znanych należały: Kusy (Za­czarowane koło), Zbyszko (Moralność pani Dulskiej), Kapelan (Damy i huzary)

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973


Źródła:
1)

aktor, dyr. teatru;

Właściwie Jan Otrembski, Otrębski. Był synem Leona i Marii Otrembskich. Za udział w strajku szkolnym 1905 został usunięty z ros. gimn. w Często­chowie. Naukę kontynuował w pol. szkole prywatnej. Do zawodu aktorskiego przygotowywał się pod kier. B. Skąpskiego. W 1909 zaangażował się do zespołu M. Przybyłko-Potockiej w Częstochowie. Debiutował w drobnej roli Dworzanina (Obrona Częstochowy). Następnie występował w różnych zespołach prowincjo­nalnych, m.in. Cz. Wiśniewskiego, E. Majdrowicza, J. Puchniewskiego, B. Skąpskiego, J. Myszkowskiego, w 1916 u H. Czarneckiego w Kielcach. W sez. 1922/23 należał do zespołu t. w Inowrocławiu. W 1924 wraz z M. Szewczyńską objął dyr. T. Miejskiego w Grudzią­dzu, w sez. 1926/27 był dyr. T. Popularnego w Lesznie, a od 15 III 1927 T. Rozmaitości w Częstochowie, gdzie założył „Towarzystwo Budowy i Eksploatacji Teatru” i doprowadził do otwarcia nowego t. przy ul. Kilińskie­go. W sez. 1933/34 był dyr. T. Miejskiego w Grodnie, w 1934/35 w Kaliszu (wspólnie z J. Krokowskim) i w 1935/36 w Radomiu. Podczas II wojny świat. prowa­dził w Częstochowie bar. Od 1950 do końca życia wy­stępował w T. im. Mickiewicza w Częstochowie, gdzie w 1957 obchodził jubileusz czterdziestopięciolecia pra­cy scen. w roli Alfreda Amoroso (Filomena Marturano), a 22 IV 1961 pięćdziesięciolecia w roli Zwicknagla (Kelner Hauptmann z Kolonii). Grał role charakterys­tyczne, do najbardziej znanych należały: Kusy (Za­czarowane koło), Zbyszko (Moralność pani Dulskiej), Kapelan (Damy i huzary)

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *