Kruszelnicka Kazimiera

Kazimiera Kruszelicka (Polona)
Kruszelnicka Kazimiera
Data urodzenia:
1908-01-21 Lwów
Data śmierci:
1976-02-03 Rzeszów

tancerka, aktorka;

Właściwie Kazimiera Kruszelnicka, zamężna Plucińska. Była córką Józefa i Karoliny K., drukarza i telefonistki, żoną aktora Andrzeja Szalawskiego  (właśc. Plucińskiego), matką aktorki Elżbiety Lityńska. W 1918 została przyjęta do lwow. szkoły baletowej i już jako dziecko występowała w nie­wielkich rolach w baletach i dramatach w T. Miej­skich, np. Odys (Bąjadera, 1923), Apaszka (Kró­lowa Montmartre’u, 1924). W 1925 ukończyła szko­łę dram. C. Krzyżanowskiego we Lwowie; w 1926 zdała egzamin ZASP-u w zakresie aktorstwa i ba­letu. Do 1939 występowała w T. Miejskich we Lwowie; wykonywała tańce solowe w baletach, operach i operetkach, grywała też niewielkie role w operetkach i w przedstawieniach dram. (od sez. 1934/35 była zaliczana do zespołu aktorskiego); z zespołem lwow. występowała w Krakowie, np. latem 1924, 1930, 1931. Grywała wtedy takie role, jak: Masażystka (Mój kochany głuptasek), Żona do­ktora (Nie-Boska komedia), Milly (Szwedzka zapał­ka), Erynia (Wyzwolenie), Pani Baines (Major Bar­bara), Kasjerka (Kawiarenka). W listopadzie 1939 wyszła za mąż, odtąd używała na scenie także nazwiska Plucińska. W 1939-41 występowała w T. Polskim Białoruskiej SRR w Grodnie i Białymstoku, wyjeżdżała też z tym zespołem do Pińska, Brześcia i Mińska. Grała wtedy m.in. Hankę (Moralność pani Dulskiej), Żelazną (Panna Maliczewska), Mar­celinę (Wesele Figara). Uczyła plastyki w studiu teatr. prowadzonym przez A. Węgierkę. Od 1941 przebywała w Warszawie, gdzie występowała spo­radycznie w t. jawnych Komedia i Jar. Po powstaniu warsz. znalazła się w Zakopanem, gdzie jak po­dawała, współpracowała z K. Zelwerowiczową i I. Solską w T. Artystów. W sez. 1945/46 wystę­powała w T. Miejskim w Sosnowcu, 1946/47 w T. Miejskich w Częstochowie, 1947/48 w T. Nowym i Komedii Muzycznej w Poznaniu. W 1948 otrzymała dar jubileuszowy ZASP-u z okazji trzydziestu lat pracy na scenie. W pierwszych miesiącach 1949 występowała w T. Muzycznym Tow. Przyjaciół Żoł­nierza w Krakowie. Od sez. 1949/50 do emerytury (na którą przeszła 31 VIII 1972) była aktorką krak. T. Młodego Widza (od 1958 pn. Rozmaitości). Pra­cowała też w Krak. DK jako instruktorka tańców ludowych.
Grała po wojnie takie role, jak: Violetta (Kordian), Podstolina (Zemsta) i Katarzyna (Poskromienie złoś­nicy) w Częstochowie, Margot (Król włóczęgów), Anhilda (Księżniczka czardasza), Rachela (Judasz z Kariothu) w Poznaniu; Pani Czang (Kredowe ko­ło), Ciocia (Warszawski wodewil), Panna Figaszewska (Dwie blizny), Dulska (Moralność pani Dul­skiej), Marta (Romeo i Julia) i Babka (Niebieski ptak) oraz role w sztukach dla dzieci w Krakowie.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994


Źródła:
1)

tancerka, aktorka;

Właściwie Kazimiera Kruszelnicka, zamężna Plucińska. Była córką Józefa i Karoliny K., drukarza i telefonistki, żoną aktora Andrzeja Szalawskiego  (właśc. Plucińskiego), matką aktorki Elżbiety Lityńska. W 1918 została przyjęta do lwow. szkoły baletowej i już jako dziecko występowała w nie­wielkich rolach w baletach i dramatach w T. Miej­skich, np. Odys (Bąjadera, 1923), Apaszka (Kró­lowa Montmartre’u, 1924). W 1925 ukończyła szko­łę dram. C. Krzyżanowskiego we Lwowie; w 1926 zdała egzamin ZASP-u w zakresie aktorstwa i ba­letu. Do 1939 występowała w T. Miejskich we Lwowie; wykonywała tańce solowe w baletach, operach i operetkach, grywała też niewielkie role w operetkach i w przedstawieniach dram. (od sez. 1934/35 była zaliczana do zespołu aktorskiego); z zespołem lwow. występowała w Krakowie, np. latem 1924, 1930, 1931. Grywała wtedy takie role, jak: Masażystka (Mój kochany głuptasek), Żona do­ktora (Nie-Boska komedia), Milly (Szwedzka zapał­ka), Erynia (Wyzwolenie), Pani Baines (Major Bar­bara), Kasjerka (Kawiarenka). W listopadzie 1939 wyszła za mąż, odtąd używała na scenie także nazwiska Plucińska. W 1939-41 występowała w T. Polskim Białoruskiej SRR w Grodnie i Białymstoku, wyjeżdżała też z tym zespołem do Pińska, Brześcia i Mińska. Grała wtedy m.in. Hankę (Moralność pani Dulskiej), Żelazną (Panna Maliczewska), Mar­celinę (Wesele Figara). Uczyła plastyki w studiu teatr. prowadzonym przez A. Węgierkę. Od 1941 przebywała w Warszawie, gdzie występowała spo­radycznie w t. jawnych Komedia i Jar. Po powstaniu warsz. znalazła się w Zakopanem, gdzie jak po­dawała, współpracowała z K. Zelwerowiczową i I. Solską w T. Artystów. W sez. 1945/46 wystę­powała w T. Miejskim w Sosnowcu, 1946/47 w T. Miejskich w Częstochowie, 1947/48 w T. Nowym i Komedii Muzycznej w Poznaniu. W 1948 otrzymała dar jubileuszowy ZASP-u z okazji trzydziestu lat pracy na scenie. W pierwszych miesiącach 1949 występowała w T. Muzycznym Tow. Przyjaciół Żoł­nierza w Krakowie. Od sez. 1949/50 do emerytury (na którą przeszła 31 VIII 1972) była aktorką krak. T. Młodego Widza (od 1958 pn. Rozmaitości). Pra­cowała też w Krak. DK jako instruktorka tańców ludowych.
Grała po wojnie takie role, jak: Violetta (Kordian), Podstolina (Zemsta) i Katarzyna (Poskromienie złoś­nicy) w Częstochowie, Margot (Król włóczęgów), Anhilda (Księżniczka czardasza), Rachela (Judasz z Kariothu) w Poznaniu; Pani Czang (Kredowe ko­ło), Ciocia (Warszawski wodewil), Panna Figaszewska (Dwie blizny), Dulska (Moralność pani Dul­skiej), Marta (Romeo i Julia) i Babka (Niebieski ptak) oraz role w sztukach dla dzieci w Krakowie.

Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *